Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta si Protectie Civila

Specialistii nostri au o vasta experienta in domeniul Situatiilor de urgenta

Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta functioneaza in baza Ordinului nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea „Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru Situaţii de Urgenţă”

Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta si Protectie Civila are urmatoarele atributii:

  • desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
  • verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiile care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competență;
  • asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor și protecția persoanelor, a animalelor și a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență;
  • asistență tehnică la lucrări periculoase.

MIJLOACELE MATERIALE

Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta si Protectie Civila are in dotare autospeciale de lucru cu apă și spumă, echipate complet pentru intervenții în Situații de Urgență la obiective civile și industriale si logistica necesara desfasurarii activitatii.

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Personalul care intră în componența grupelor și echipelor de intervenție dispune de pregătirea și autorizările necesare în concordanță cu legislația în domeniu .